Politica De Confidențialitate

Thera Computers Sytems SRL vă mulţumeşte pentru încrederea pe care i-o acordați și vă asigură de respectarea obligațiilor ce îi revin conform reglementărilor naționale și europene în vigoare, respectiv conform Legii nr. 677 din 21 noiembrie 2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, Legii nr. 506 din 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice și Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul General privind protecția datelor).

Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal descrie categoriile datelor dumneavoastră cu caracter personal pe care le prelucrăm, modalitățile și scopurile în care le colectăm, în ce situații transferăm date cu caracter personal, precum și drepturile și opțiunile de care dispuneți în acest sens. De asemenea, această secțiune vă detaliază modul în care prelucrăm datele cu caracter personal în gestionarea relației cu utilizatorii, cel mai adesea pentru a vă ține la curent cu cele mai recente oferte, noutăți, informații editoriale, și pentru a vă îmbunătăți experiența de navigare pe site-ul nostru.


Cine suntem

Thera Computers Sytems SRL, Cod Unic de Înregistrare 35207808, J23/3986/2015 cu sediul în Pantelimon Strada La Meri nr. 3, Ilfov, Bucureşti, România. Tel.: 0741.311.315; E-mail: office@thera-computers.ro

Site web: www.thera-computers.ro


Categorii de date cu caracter personal prelucrate

Datele cu caracter personal pe care le prelucrăm pot include:

 • Informații de contact, cum ar fi numele dumneavoastră, adresa poștală, numărul de telefon și adresa de e-mail;
 • Datele rezultate din navigarea dumneavoastră pe pagina noastră de internet colectate prin intermediul cookie-urilor și al tehnologiilor similare, conform politicii de cookie-uri.


Politică de cookie-uri

Cookie-urile sunt date trimise de serverul care găzduieşte site-ul unui navigator web și apoi retrimise de către navigator de fiecare dată când accesează site-ul nostru.

Cookie-urile colectate sunt cookie-uri de sesiune pentru autentificare pe site, pentru urmărirea comportamentului utilizatorilor și reținerea preferințelor lor, pentru procesarea comenzilor online, pentru îmbunătățirea experienței de navigare pe site și pe canalele noastre online, pentru conținut personalizat, precum și pentru a măsura traficul atât pe site, cât și pe canalele sociale. Aceste cookie-uri sunt temporare și nu colectează datele navigatorilor.

Dacă lăsaţi un comentariu pe site-ul nostru, puteţi opta pentru salvarea în cookie-uri a numelui, adresei de email și a site-ului web. Acestea sunt pentru confortul dumneavoastră, astfel că nu va mai fi nevoie să le completaţi din nou când lăsaţi un comentariu. Aceste cookie-uri vor fi valabile un an.

În pagina de autentificare, este setat un cookie temporar pentru a determina dacă navigatorul dumneavoastră acceptă cookie-uri. Acest cookie nu conține date personale și este eliminat la închiderea navigatorului.

La autentificare, sunt setate cookie-uri pentru salvarea informațiilor de autentificare și a opțiunilor de afișare pe ecran. Cookie-urile de autentificare sunt păstrate două zile, iar cele pentru opțiuni de afișare pe ecran sunt păstrate un an. Dacă selectaţi „Ține-mă minte”, cookie-urile de autentificare vor fi păstrate două săptămâni. La dezautentificarea din cont, cookie-urile de autentificare vor fi eliminate.


Temeiurile juridice pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

Orice operațiune de prelucrare a datelor dumneavoastră cu caracter personal va fi efectuată pe baza unuia dintre temeiurile juridice de mai jos:

 • Prelucrarea este necesară în vederea respectării unei obligații legale a operatorului;
 • Prelucrarea este efectuată în temeiul consimțământului dumneavoastră;
 • Prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime ale Thera Computers Sytems SRL sau ale unui terț, cu excepția cazurilor în care interesele sau drepturile și libertățile dumneavoastră prevalează asupra acestor interese.


Scopul prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal

Folosirea datelor dumneavoastră cu caracter personal se va face în următoarele scopuri:

 • Prelucrarea și expedierea comenzilor;
 • Răspunsuri adresate utilizatorilor site-ului Thera Computers Sytems SRL;
 • Realizarea de statistici confidențiale, în scopul îmbunătățirii calității produselor și serviciilor oferite;
 • În orice scop aferent și/sau auxiliar oricărora dintre cele de mai sus, sau în orice alt scop pentru care datele dumneavoastră cu caracter personal ne-au fost furnizate, cu respectarea legislației aplicabile.
 • Pentru a vă îmbunătăți experiența de navigare pe canalele noastre online.

De asemenea, pe baza consimțământului dumneavoastră, vă putem transmite diverse comunicări prin canalele pe care le-ați aprobat pentru a vă trimite oferte promoționale personalizate, anunțuri, noutăți editoriale și alte informații cu privire la serviciile, produsele, evenimentele și proiectele noastre.


Dezvăluirea datelor dumneavoastră cu caracter personal

Putem dezvălui datele dumneavoastră colaboratorilor noștri sau altor entități în scopul furnizării serviciilor noastre, ca de exemplu, furnizorilor de servicii de transport (DPD, Fan Curier, Poșta Română) sau de e-mail (MailChimp) etc.


Actualizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal

în cazul în care oricare dintre datele cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat suferă modificări sau dacă doriți să anulați orice fel de cerere adresată nouă, sau dacă luați cunoștință de faptul că deținem orice date cu caracter personal incorecte cu privire la dumneavoastră, vă rugăm să ne contactați prin e-mail la: office@thera-computers.ro


Durata reținerii datelor dumneavoastră cu caracter personal

Stocarea și prelucrarea datelor cu caracter personal se vor face, în funcție de scopul prelucrării datelor, pentru perioada necesară prelucrării sau până la momentul la care dumneavoastră vă retrageți consimțământul, sau datele dumneavoastră nu mai sunt necesare în mod rezonabil în vederea scopurilor menționate mai sus.

Comentarii

Când lăsaţi un comentariu pe site, colectăm datele arătate în formularele de comentarii, dar și adresa IP a vizitatorului și șirul agenților utilizator din navigator pentru a ne ajuta la detectarea spamului.

Comentariul și metadatele lui sunt păstrate pe o perioadă nedeterminată, în scopul recunoașterii și aprobării automate a comentariilor ulterioare.

Pentru utilizatorii (dacă există) care se înregistrează pe site-ul nostru web, stocăm și informațiile personale pe care le furnizează în profilul lor de utilizator. Toți utilizatorii își pot vedea, edita sau șterge informațiile personale oricând (dar nu își pot schimba numele de utilizator). De asemenea, administratorii site-ului web pot vedea și edita aceste informații.

La resetarea parolei, adresa dumneavoastră IP va fi inclusă în emailul pentru resetare.

Drepturile dumneavoastră cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

Aveți următoarele drepturi în legătură cu prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, sub rezerva anumitor condiții legale:

 • Dreptul de acces gratuit la datele dumneavoastră, printr-o cerere scrisă, datată și semnată;
 • Dreptul la rectificarea oricăror date cu caracter personal incorecte sau incomplete;
 • Dreptul la opoziție sau la restricționarea utilizării de către noi a datelor dumneavoastră cu caracter personal;
 • Dreptul de a vă retrage consimțământul pentru prelucrarea datelor prelucrate pe bază de consimțământ – retragerea consimțământului dumneavoastră nu va afecta legalitatea prelucrării pe baza consimțământului de dinaintea retragerii acestuia;
 • Dreptul la ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în situațiile în care v-ați retras consimțământul, prelucrarea nu mai este necesară sau prelucrarea respectivă este contrară legii;
 • Dreptul la portabilitatea datelor ce vă permite să primiți o copie a datelor prelucrate pe care le-am primit de la dumneavoastră sau să le transmitem unei alte entități indicate de dumneavoastră;

Dacă doriți să vă exercitați drepturile menționate mai sus, vă rugăm să ne contactați, folosind următoarele date de contact:

Thera Computers Sytems SRL, Pantelimon Strada La Meri nr. 3, Ilfov, Bucureşti, România. Tel.: 0741.311.315; E-mail: office@thera-computers.ro

E-mail: office@thera-computers.ro

Pentru a ne asigura de securitatea și confidențialitatea datelor ce ne revin, atunci când vă exercitați unul din drepturile de care beneficiați în calitate de persoană vizată, este posibil să vă cerem să vă dovediți identitatea, comunicându-ne o copie a unui document de identificare sau orice alte informații necesare pentru a verifica faptul că solicitarea vine din partea persoanei vizate relevante.

În situația în care considerați că drepturile dumneavoastră menționate mai sus au fost încălcate, aveți posibilitatea de a vă adresa Autorității Naționale pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) prin depunerea unei plângeri.

error: Continut PROTEJAT !!!
Call Now Button